Contactpersonen voor BK Arbo & Veiligheid:


Eric Mathôt (algemeen)


T 088-3212520
E eric.mathot@bkingenieurs.nl

Dennis Elbers (omgevingsmanagement)


T 088-3212520
E dennis.elbers@bkingenieurs.nl

Richard Veldman (certificeringen)


T 088-3212520
E richard.veldman@bkingenieurs.nl

Annemieke Bantema (veiligheidskundige begeleiding)


T 088-3212520
E annemieke.bantema@bkingenieurs.nl

BK Arbo & Veiligheid werkt regelmatig samen met:


Bodem

BK Bodem adviseert, begeleidt en voert bodem-, waterbodem-, grondwater- en bouwstoffenonderzoek uit.

Civiel & Sport

BK Civiel & Sport onderzoekt, ontwerpt en begeleidt alle civieltechnische projecten vanaf initiatief t/m beheer- en onderhoudsfase inclusief sport en recreatievoorzieningen.

Certijn Vastgoedbeheer

BK Certijn verzorgt vastgoedadvies én begeleiding binnen diverse branches zoals onderwijs, overheid, VVE en commercieel.

Asbest

BK Asbest inventariseert gebouwen en installaties op asbesthoudende materialen, begeleidt complete asbestsaneringen en verzorgt inspecties op schepen i.v.m. gevaarlijke stoffen.