BK Arbo & Veiligheid Uw partner voor veiligheid op de werkvloer

Een veilige werkomgeving is essentieel. Daarmee vertellen we u niets nieuws. Toch worstelen veel bedrijven met de vraag hoe ze dit kunnen realiseren. Ze zoeken naar manieren om de veiligheid te verbeteren en gezondheidsrisico's te voorkomen. Zonder dat dit werkprocessen vertraagt, verstorend werkt voor de bedrijfsvoering of conflicten geeft met de omgeving.

Kleine organisaties hebben vaak moeite met het voldoen aan Arbo-verplichtingen, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende kennis en capaciteit. BK Arbo & Veiligheid is specialist op het gebied van risico-inventarisaties, veiligheid op de werkvloer, Arbo-regelgeving en omgevingsmanagement. Onze veiligheidskundige medewerkers helpen u met het in kaart brengen van mogelijke risico’s. Daarmee stopt onze rol echter niet. We ondersteunen u ook bij de implementatie van een plan van aanpak voor het terugdringen van risico’s en het verbeteren van de veiligheid.

BK Arbo & Veiligheid is al jarenlang betrokken bij complexe, risicovolle projecten. Hierdoor zijn we een veelgevraagde partij voor het verzorgen van veiligheidskundige begeleiding, toezicht en omgevingsmanagement bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de industrie.

Onafhankelijk
Als u kiest voor BK Arbo & Veiligheid kiest u voor een onafhankelijke partner. Wilt u weten of u als bedrijf voldoet aan de veiligheidseisen? Schakel ons dan in. Ook voor hulp bij het behalen van (Arbo-) certificeringen of het opstellen van een BHV-plan zijn we de aangewezen partij. Opleiding en training van uw medewerkers vormen eveneens een belangrijk onderdeel van ons werk.

Contactpersonen voor BK Arbo & Veiligheid:

Eric Mathôt (algemeen)


088-3212520
eric.mathot@bkingenieurs.nl

Dennis Elbers (omgevingsmanagement)


088-3212520
dennis.elbers@bkingenieurs.nl

Richard Veldman (certificeringen)


088-3212520
richard.veldman@bkingenieurs.nl

Annemieke Bantema (veiligheidskundige begeleiding)


088-3212520
annemieke.bantema@bkingenieurs.nl

BK Arbo & Veiligheid werkt regelmatig samen met:

BK Bodem adviseert, begeleidt en voert bodem-, waterbodem-, grondwater- en bouwstoffenonderzoek uit.
BK Civiel & Sport onderzoekt, ontwerpt en begeleidt alle civieltechnische projecten vanaf initiatief t/m beheer- en onderhoudsfase inclusief sport en recreatievoorzieningen.
BK Certijn verzorgt vastgoedadvies én begeleiding binnen diverse branches zoals onderwijs, overheid, VVE en commercieel.

Projecten

Kies een dienst