BK Asbest & Vastgoedbeheer De specialist in asbest en vastgoedbeheer

Asbest is op grote schaal toegepast vanaf eind jaren ’60 tot en met 1993 en is nog steeds een factor om rekening mee te houden. Een vervelende factor, dat weten we allemaal. En als u (mede) verantwoordelijk bent voor gebouwen, bruggen, installaties, grond of zelfs schepen waarin asbest is verwerkt, dan loopt u ook tegen het verwijderen van asbest aan en dan wilt u zeker weten dat er goede maatregelen worden genomen. Maatregelen bij calamiteiten zoals brand, maar ook in geval van renovatie en sloopwerkzaamheden.

Asbest & Vastgoedbeheer is een pure specialist die zich continu bezig houdt met asbestvraagstukken en beheer van vastgoed.
De wetgeving is voor ons natuurlijk leidend, maar Asbest & Vastgoedbeheer gaat een stap verder. We leveren maatwerk omdat iedere situatie anders kan zijn. Bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie (voorheen SC-540-onderzoek) krijgt u van ons niet alleen de droge feiten. Wij voorzien u van een overzichtelijke rapportage, inclusief foto's en tekeningen, zodat u een totaalbeeld heeft van de situatie. Op basis hiervan kunt u de werkzaamheden laten uitvoeren. 

Wat kunt u verwachten?
Asbest & Vastgoedbeheer heeft alles in huis om u te ondersteunen bij asbestvraagstukken en vastgoedvraagstukken.  Is er een vermoeden van asbest, dan voeren wij een asbestinventarisatie (voorheen SC-540-onderzoek) voor u uit. Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw - van voor 1994 - bent u bijvoorbeeld verplicht het gebouw te laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. U krijgt van ons een rapport, waarin wij de resultaten van het onderzoek helder en overzichtelijk voor u in kaart brengen. Inclusief aanbevelingen op maat. Bij risicovolle situaties nemen wij direct actie om de risico's te minimaliseren. Indien noodzakelijk starten wij een aanvullend onderzoek. Dit kan zijn een NEN 2991-onderzoek, oftewel een stofonderzoek d.m.v. een luchtmeting en het nemen van stofmonsters. Hierdoor krijgt u inzicht in de blootstellingsrisico's aan asbestvezels.

Vermoedt u de aanwezigheid van asbest?
Schakel Asbest & Vastgoedbeheer in en voorkom twijfels. 

Onze diensten:

 

Contactpersonen voor BK Asbest & Vastgoedbeheer:

Simon Ras


088-3212667
simon.ras@bkingenieurs.nl

BK Asbest & Vastgoedbeheer werkt regelmatig samen met:

BK Civiel & Sport onderzoekt, ontwerpt en begeleidt alle civieltechnische projecten vanaf initiatief t/m beheer- en onderhoudsfase inclusief sport en recreatievoorzieningen.
BK Professionals detacheert young, medium en senior professionals binnen de bouw- civiel-, en milieutechnische vakgebieden.
Adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit kan zowel betrekking hebben op interne arbozorg als op projecten waarbij onze opdrachtgevers betrokken zijn.

Projecten

Kies een dienst