HomeOpleidingenCursusaanbodDeskundig Asbestverwijderaar 1 (DAV-1)

Opleidingen

BK ingenieurs

Deskundig Asbestverwijderaar 1 (DAV-1)

Achtergrond
Sinds 1 januari 2008 geldt dat asbestverwijderaars die saneringen uitvoeren in risicoklasse 2 en 3 in het bezit dienen te zijn van het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-1). In 2016 wordt het certificatieschema SC-520 gewijzigd door implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving.

Met het van kracht worden van het nieuwe schema zal na een overgangstermijn ook de examenering en inzet van de DAV ingrijpend wijzigen. De kandidaat dient een theorie- en praktijkexamen met goed gevolg af te leggen en is dan DAV-1. Door in een half jaar aantoonbaar voldoende praktijkervaring op te doen en 240 praktijkuren te maken, kwalificeert de kandidaat zich om het theorie en praktijkexamen voor DAV-2 af te leggen. Bij goed gevolg is men gedurende drie jaar gecertificeerd als DAV-2. Voor informatie over het hele traject klik hier.

Doel van de cursus
Deze cursus bereidt u voor op het persoonscertificaat ‘Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV-1)’. De cursus DAV bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte en duurt twee dagen.

Doelgroep
Asbestverwijderaars die saneringen uitvoeren in risicoklasse 2 en 3 conform SC- 530.

Duur en prijs van de cursus
De cursus wordt in twee dagen gegeven, gevolgd door een examen. De prijs bedraagt € 449,- (exclusief btw). Deze prijs is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie en exclusief examen- en certificeringskosten a  € 655,-.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.