HomeOpleidingenCursusaanbodDeskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV-2)

Opleidingen

BK ingenieurs

Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV-2)

Achtergrond
In 2016 wordt het certificatieschema SC-560 gewijzigd door implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving. Met het van kracht worden van het nieuwe schema zal na een overgangstermijn ook de examinering en inzet van de DAV ingrijpend wijzigen. Het DAV-certificaat is te behalen door het afleggen van twee examens, DAV-1 en DAV-2. Voor informatie over het hele traject klik hier.

Ter voorbereiding op het examen DAV-2 heeft BK de cursus DAV-2 ontwikkeld. Deze cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de theorie wordt u op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Tijdens de praktijk worden de praktijkopdrachten van het DAV-2-examen met u doorgenomen en worden de kritieke momenten geoefend.

Doel van de cursus
De cursus bereidt voor op het theorie- en praktijkexamen DAV-2.

Doelgroep
Asbestverwijderaars wiens persoonscertificaat na drie jaar dient te worden verlengd. De cursist dient rekening te houden met tijdige planning van de cursus- en examendatum, circa twee maanden voor het verlopen van de bevoegdheid. Eventuele overgangstermijnen en examinering conform DAV-2 volgend uit de dan geldende SC-520 zullen worden toegepast op de lesstof.

Asbestverwijderaars (DAV-1) die met de mentorenbegeleiding aantoonbaar voldoende praktijkervaring en praktijkuren hebben gemaakt.

Duur en prijs van de cursus
De cursus wordt gegeven in een dag gevolgd door een examen. De prijs voor de cursus bedraagt € 249,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie en exclusief examen- en certificeringkosten à  € 685,-.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.