HomeOpleidingenCursusaanbodDeskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Opleidingen

BK ingenieurs

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Achtergrond
Het is in Nederland niet zomaar toegestaan asbest te verwijderen. Je moet op persoonsniveau gecertificeerd en deskundig zijn om deze potentieel risicovolle werkzaamheden te verrichten. Als deskundig toezichthouder asbestverwijdering ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de asbestverwijderaars en de omgeving. Je draagt onder andere zorg voor de correcte opstelling van de veiligheidsmaatregelen en houdt toezicht op het gebruik van de PBM’s. Daarnaast zorg je voor de correcte registratie van afgevoerd asbesthoudend materiaal.

Doel van de cursus
Voldoen aan de exameneisen om het persoonscertificaat DTA conform de eisen van SC 510 te behalen.

Doelgroep
Leidinggevenden bij asbestsaneringen, uitgevoerd door SC 530 gecertificeerde bedrijven.

Vooropleiding/niveau
Een DAV-2 diploma is vereist.

Opbouw cursus
De cursus neemt in een periode van twee weken vijf volledige werkdagen in beslag. Drie dagen worden besteed aan de theorie en twee aan praktijk. De praktijklocatie is een trainingscentrum waar ook het DTA-examen wordt afgenomen.

Duur en prijs van de cursus
De cursus wordt gegeven in vijf werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. De cursusprijs bedraagt €1.249,-. Dit bedrag is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee en koffie en exclusief btw en examenkosten à € 860,-.

Studiebelasting
De DTA-opleiding is een cursus op MBOniveau. Van de cursist wordt dan ook verwacht dat zijn vooropleiding en ervaring voldoende zijn om dit niveau aan te kunnen. De ervaring leert dat cursisten gemiddeld ten minste 25 studie-uren moeten besteden aan de voorbereiding van het examen om van een goede kans op het behalen van een Certificaat van Vakbekwaamheid verzekerd te zijn.

Examen
De planning van onze DTA-opleiding is zodanig, dat de cursisten altijd binnen drie weken na een cursus een examen kunnen afleggen bij een erkend examenbureau. Tijdens het theorie-examen (75 minuten) wordt de kennis van de kandidaat getoetst met 35 meerkeuzevragen en zes open vragen. Tijdens het praktijkexamen (150 minuten) worden aan de hand van vijf praktijkopdrachten de
vaardigheden van de kandidaat getoetst.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.