HomeProjectenBodemsanering op defensie-eiland Woerden

Project

Woerden

Bodemsanering op defensie-eiland Woerden

Risicodragend aangenomen milieukundige begeleiding, monitoring, saneringsvoorbereiding en evaluatie

LocatieWoerden

OpdrachtgeverSuez RR IWS Remediation B.V.

Periode2012 - 2021

Betrokken partijenRUD Utrecht
De Wasserij CV
Gemeente Woerden
HMVT

Vlakbij een oud kasteel en omringd door veel historische gebouwen verzorgt BK ingenieurs risicodragend de milieukundige begeleiding 6001 en 6002 en monitoring inclusief saneringsvoorbereiding en evaluatie bij fase 1 en 2 van de bodemsanering op het voormalige defensie-eiland in Woerden. 

Het werk maakt deel uit van een omvangrijke sanering. Op de locatie heeft een chemische wasserij van Defensie gestaan. Door de activiteiten van deze wasserij is een bodemverontreiniging met VOCl, vluchtige aromaten en minerale olie ontstaan.

In 2012 – 2013 is de bodemverontreiniging al ontgraven. Vanaf 2013 vindt binnen drie deelgebieden in-situbodemsanering plaats door middel van chemische oxidatie en biologische afbraak.

Op de locatie was meer bodemverontreiniging aanwezig dan op basis van beschikbare onderzoeken werd verwacht. De locatie is daarop opnieuw is fasen verdeeld. Fase 1 en 2 (bodem tot 20 meter minus maaiveld) vallen onder het risicodragende deel van BK ingenieurs. Fase 3 en 4 (verontreiniging > 20 meter minus maaiveld) zijn voor risico van Gemeente Woerden.

De in-situsanering loopt door tot circa 2021. De locatie wordt herontwikkeld tot woongebied, delen hiervan zijn inmiddels gerealiseerd.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

15 november 2018

Asbestsanering en leegsloop zorgcentrum Heerenhage

BK ingenieurs is begonnen met de sanering en sloop van voormalig zorgcentrum Heerenhage te…

Lees meer