BK ingenieurs voor projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties

Uitgestelde projecten. Strengere regelgeving en eisen aan duurzaamheid. Verplichte asbestinventarisatie en diepgaand bodemonderzoek. Dit zijn slechts enkele uitdagingen waar u als projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie mee te maken kunt krijgen. BK ingenieurs helpt u bij het aangaan van deze - en vele andere - uitdagingen. Zo denken we vanaf de ontwerpfase tot en met de praktische uitvoering met u mee.

Contact

Neem contact op of bezoek één van onze vestigingen.

Contact

Relatiemagazine

Wilt u het relatiemagazine ontvangen?
Schrijf u nu in!BK Opleidingen

Lees meer

Kies een dienst:

Diensten

 • Omgevingsmanagement
 • Certificeringsbegeleiding
 • Veiligheidskundige begeleiding/ ondersteuning
 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu

Diensten

 • Partijkeuringen grond
 • Grondstromen coördinatie
 • (water)bodemonderzoek
 • Sanering, nazorg en milieukundige be-geleiding

Diensten

 • Bouwbesluittoets bouwfysische aspecten bij nieuwbouw, renovatie en (monumentale) herbestemming
 • Advies ruimte- en zaalakoestiek
 • Opstellen bouwfysisch PVE
 • Juridisch advies bij handhavingstrajecten
 • Aanvragen bouw- en milieuvergunningen
 • Technische bouw en milieuadviesGeluidberekening weg, rail en industrie
 • Berekening geluidwering gevels
 • Onderzoek gebruiksmogelijkheden locatie

Diensten

 • Onderzoek en ontwerp inrichting (her)ontwikkellocaties
 • Aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding

Diensten

 • Asbestinventarisaties volgens SC 540
 • Opstellen kostenraming en begeleiding asbestsaneringen
 • Asbestkundig advies
 • Vastgoedbeheer, onderhoud en duurzame renovatie
 • Projectbegeleiding bouw en huisvesting
 • Bouwkundige opname, MeerJarenOnderhoudsPlan en kostenbewaking

Diensten

 • (Projectmatige) detachering binnen de Bouw, Civiel, Milieukunde, Werktuigbouwkunde, Elektro- en Installatietechniek
 • Het werven, selecteren en bemiddelen van vaste technische functies

Diensten

 • Projectmanagement
 • Risicodragend participeren
 • Projectleiding ruimtelijk fysieke en multidisciplinaire projecten

Onze doelgroepen:

Aannemerij

BK ingenieurs is de juiste partner voor GWW-aannemers, bouwende aannemers en grondbanken. We onderzoeken, adviseren en begeleiden bij aanleg, sloop, kabel- en leidingwerk en keuren van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Projectontwikkeling

De ontwikkeling van kwalitatief goede bedrijfspanden en woningen kent diverse knelpunten. BK ingenieurs helpt u als projectontwikkelaar of woningcorporatie bij het aangaan van deze uitdagingen.

Overheid

Als overheidsinstantie moet u toezicht houden op regelgeving. Ook het vergunningstraject behoort tot uw taken. Schakel BK ingenieurs in als onafhankelijke partner op dit gebied.

Industrie

Opkomst van nieuwe markten, grondstoffenschaarste en strengere Arbo- en milieuwetgeving. Dit zijn slechts enkele uitdagingen waarmee de industriesector te maken heeft. BK ingenieurs is uw partner.

Overige sectoren

Actief bij een onderwijsinstelling, nutsbedrijf, zorginstelling of VVE? Of bent u particulier? BK ingenieurs helpt u bij vergunningen, milieuadvies, planmatig of projectmatig onderhoud of vastgoedbeheer.

Kies een dienst