Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement heeft tot doel de interactie tussen het bouwproject en de omgeving volledig inzichtelijk te maken en integraal te beheersen. In een tijd waarin de omgeving van (bouw)projecten steeds complexer wordt, is het daarom handig een omgevingsmanager in te schakelen. Deze houdt zich bezig met alle aan de omgeving gerelateerde ‘secundaire processen’.

Omgevingsmanager heeft aandacht voor omgeving, regels en procedures

Behalve door de vele betrokken partijen, zoals omwonenden, nevenaannemers en de politiek, wordt de omgeving ook gevormd door regels en procedures op het gebied van veiligheid, milieu en bouw. De omgevingsmanager zal aan alle belangen de juiste aandacht schenken en ervoor zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Op deze manier wordt de opdrachtgever volledig ontzorgd en kan deze zich optimaal op de door hem of haar beoogde kerntaak richten.

BLVC-plan zorgt voor richtlijnen en praktisch uitvoeringsplan

Een belangrijk instrument voor omgevingsmanagement is het opstellen van een BLVC-plan. In een BLVC-plan wordt beschreven wat de consequenties van een project voor de omgeving zijn en hoe negatieve effecten worden beheerst. De thema’s Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie worden behandeld. Het BLVC-plan geeft duidelijke richtlijnen en een praktisch uitvoeringsplan voor alle betrokken partijen. Voor beslissers en vergunningverleners geeft het inzicht in de zorgvuldigheid waarmee een project is voorbereid (in relatie tot de omgeving).

Omgevingsscan voorkomt vertraging

Een goede voorbereiding van een project helpt vertraging tijdens de uitvoering te voorkomen. Door middel van een interview aan de hand van een controlelijst en een locatiebezoek, krijgen wij snel inzicht in de potentiële omgevingsrisico’s. De volgende stap is dat wij het omgevingsmanagement op het project en uw wensen afstemmen.

Omgevingsmanagement in de praktijk

Een omgevingsmanager moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt binnen een project en hier direct op anticiperen. Afhankelijk van de complexiteit van het project of de omgeving kan de hiervoor benodigde tijd en kennis zeer verschillen. Als hierdoor kosten kunnen worden bespaard, zonder in te boeten op de kwaliteit, wordt de functie van de omgevingsmanager gecombineerd met andere functies. Een nuttige en beproefde combinatie is die met de functie van (overall) V&G-coördinator, maar ook een combinatie met bijvoorbeeld de projectleider, directievoerder, uitvoerder of toezichthouder is mogelijk.