Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Asbest in bodem

BK ingenieurs verzorgt uiteraard ook onderzoek naar asbest in bodem, partijen grond, waterbodem en baggerspecie. Ook asbestonderzoek in puin en bouw- en sloopafval en puingranulaat valt hieronder. BK ingenieurs beschikt over de vereiste erkenning door RWS Leefomgeving om het onderzoek naar asbest in grond volgens de beoordelingsrichtlijn BRL/SIKB 2000 (en onderliggende protocollen en normen) uit te mogen voeren. Met een dergelijk onderzoek trekken wij de conclusie of sprake is van een verontreiniging met asbest en, zo ja, wat de asbestconcentratie en de omvang van de asbestverontreiniging is. Indien gewenst stellen wij ook een saneringsplan op voor het saneren van asbest in grond.