Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestRisicobeoordeling asbest

Risicobeoordeling asbest

Regelmatig wordt asbesthoudend materiaal aangetroffen dat is beschadigd. Om vast te stellen of de beschadigde asbesthoudende materialen een risico opleveren voor gebruikers, kan BK ingenieurs een risicobeoordeling uitvoeren conform de NEN 2991:2015. Voorafgaand hieraan motiveren wij waarom een dergelijk onderzoek noodzakelijk is of niet.

Tijdens een risicobeoordeling conform NEN 2991 bepalen we het actuele blootstellingsrisico aan asbestvezels in de lucht en bepalen we het potentiële blootstellingsrisico dat neergeslagen asbestvezels vormen. Dit doen wij door middel van luchtmeting en stofmonsters. De onderzoeksgegevens met conclusies en aanbevelingen geven we weer in een rapportage. Veelal combineren we een dergelijk onderzoek praktisch met een inkaderingsonderzoek van de verontreiniging, zodat één locatiebezoek meestal genoeg is. Indien gewenst stellen wij een asbestbeheersplan op of een plan van aanpak om de asbesthoudende materialen te verwijderen.