Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Contra-expertise

Hebt u vragen of twijfels over de inhoud of kwaliteit van een asbestinventarisatierapport van een ander asbestinventarisatiebedrijf, dan kunnen wij voor u een contra-expertise uitvoeren. Wij toetsen het rapport aan de huidige wet- en regelgeving en geven advies over eventuele ‘open eindjes’. Indien gewenst, kunnen wij het veldwerk opnieuw voor u uitvoeren, om meer zekerheid te krijgen over de uiteindelijke volledigheid van het asbestonderzoek.