Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Kostenraming asbestsanering

Wanneer een gebouw gesloopt of gerenoveerd moet gaan worden, kunnen wij voor u de saneringskosten ramen. Dit doen wij op basis van de gegevens uit het asbestinventarisatierapport, onze kennis van de markt en de laatste wetgeving. Op deze manier is direct duidelijk met welke kosten u rekening moet houden. Wij kunnen naar wens een globale kostenraming of een gespecificeerde kostenraming voor asbestverwijdering opstellen.