Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek, ook wel: schone grondverklaring

Verkennend bodemonderzoek heeft als doel aan te tonen dat de bodem geschikt is om bijvoorbeeld huizen te bouwen, een park aan te leggen of een woonerf her in te richten. Op deze manier wordt voorkomen dat er gewoond of gegraven wordt in grond die sterk verontreinigd is. Kortom, welke plannen u ook hebt, het is altijd verstandig om duidelijkheid te hebben over de kwaliteit van de bodem. Wij zijn daarin graag uw partner. Of het nu gaat om de losse inhuur van veldwerkers of om de begeleiding van een totaalproject.

Verkennend bodemonderzoek; de eerste stap

BK ingenieurs beschikt over alle kennis en ervaring die nodig is om het gebied van bodemonderzoek efficiënt te kunnen opereren. De resultaten van onder andere verkennend bodemonderzoek, grondwateronderzoek en asbest-in-grondonderzoek  leggen we voor u vast in een overzichtelijke rapportage. Met deze rapportage in de hand adviseren wij u over de kansen en risico’s van de betreffende locatie en de directe omgeving. Als blijkt dat bodemsanering nodig is, gaan wij direct voor u aan de slag. Onze eigen veldteams, tekenaars en milieukundige specialisten begeleiden u vanaf historisch onderzoek tot nazorg. Snel handelen is daarbij een vereiste.

Strenge regelgeving bodemonderzoek

De regelgeving en handhaving worden steeds strenger. Ook als het gaat om waterbodemonderzoek, grondwateronderzoek en asbest-in-grondonderzoek. Wij zijn ons daar zeer van bewust. Onze mensen beschikken dan ook over alle certificaten die nodig zijn om kwaliteit te leveren en de risico’s te beperken.