Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

BUS-melding of saneringsplan

Voordat BK ingenieurs voor u aan de slag gaat om de bodemverontreiniging op te lossen, is er goedkeuring nodig op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Afhankelijk van de aard van de bodemverontreiniging doen wij een BUS-melding of dienen wij een saneringsplan voor u in bij het bevoegd gezag. Het proces van de bodemsanering nemen wij u vervolgens volledig uit handen, waarbij we samenwerken met erkende partijen.

BUS staat voor Besluit Uniforme Saneringeneen landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden.