Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Partijkeuring AP04 stelt kwaliteit partij grond vast

Grond en bouwstoffen die bij graafwerkzaamheden vrijkomen, mogen niet zomaar op een andere plaats worden hergebruikt. Volgens het Besluit bodemkwaliteit is het verplicht een AP04 partijkeuring te laten uitvoeren. Deze partijkeuring onderzoekt de milieuhygiënische kwaliteit van alle vrijgekomen grond, baggerspecie en bouwstoffen. Met de uitkomsten van het onderzoek in de hand kan uiteindelijk worden bepaald of de vrijgekomen grond of bouwstoffen geschikt zijn voor hergebruik. BK ingenieurs heeft alle disciplines in huis om u bij een partijkeuring snel van het juiste advies te voorzien. Neem daarom vandaag nog contact met ons op! Wij zijn ook actief op het gebied van grondstromencoördinatie.

Niet vormgegeven bouwstoffen bij ruimtelijke ontwikkelingen

In de praktijk komt het erop neer dat wij de AP04 partijkeuring uitvoeren vanaf het maaiveld (in-situ) of door depotbemonstering. Bij de partijkeuring van niet vormgegeven bouwstoffen bijvoorbeeld voeren wij de partijkeuring bij voorkeur in situ uit, daarbij rekening houdende met de te verwachten chemische samenstelling van de partij. Denk hierbij aan granulaten (gebroken puin), Hoogovenslakken, (bodem)assen en andere niet-vormgegeven bouwstoffen.

Grondstromencoördinatie voorkomt hoge kosten en vertraging.