Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Geluid- en trillingsonderzoek

Geluidvraagstukken spelen bij iedere (ruimtelijke) ontwikkeling. Geluid raakt per definitie aan de fysieke leefomgeving, zeker als het om ongewenst geluid gaat. Om te grote hinder of zelfs gehoorschade te voorkomen, heeft de overheid aan alle soorten geluid grenswaarden verbonden.

Belangen afwegen op basis van geluidonderzoek

Omwonenden zijn alert op geluidhinder van bedrijven, wegen en spoorwegen die nabij hun woningen worden gerealiseerd. Voor bedrijven staat de ongestoorde oprichting van het bedrijf en voortzetting van de bedrijfsvoering op de eerste plaats. Degelijk onderzoek en advies maken keuzes inzichtelijk.

Alle kennis en apparatuur in huis

BK bouw- & milieuadvies heeft alle deskundigheid én alle benodigde (onbemande) meetapparatuur in huis op het gebied van geluid en trillingen.

Degelijke rapportage en deskundig geluidadvies

Het bureau- en praktijkonderzoek voeren wij technisch-inhoudelijk correct uit. De resultaten vatten wij samen in een voor alle betrokken partijen leesbare rapportage. Niels Blokland staat u graag te woord, neemt u gerust contact met hem op.