Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Trillingsmeting

Trillingen worden veroorzaakt door een bron die kracht uitoefent op vaste materie. Veelal is de bron van de trillingen industrie of werkverkeer. Zowel mensen als de gebouwde omgeving kunnen nadelige gevolgen ervaren van trillingen. BK bouw- & milieuadvies zoekt de bron die de trillingen veroorzaakt en draagt oplossingen aan om de hinder te voorkomen, te reduceren of te reguleren.

Trillingsmeting en trillingsanalyse

Omdat trillingen door de bodem worden doorgegeven, levert dit hinder en schade op. Denk bijvoorbeeld aan werkverkeer in woonwijken. Om te kijken of de trillingen schade opleveren voor de nabije omgeving kan BK bouw- & milieuadvies een trillingsmeting uitvoeren. Een trillingsmeting kan voor u van grote toegevoegde waarde zijn. Door een trillingsmeting uit te laten voeren voorkomt u schade en de daaruit voortvloeiende schadeclaims.

Trillingsmeter huren

Wilt u voor korte of lange periode een trillingsmeter huren? Dat kan! Met een trillingsmeter kunnen op afstand data gegenereerd worden die wij remote voor u uitlezen. Wilt u een trillingsonderzoek uit laten voeren of wilt u een trillingsmeter huren? Kijk voor meer informatie op de website van BK bouw en milieuadvies, of neem direct contact op met Erik van Herk.