Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

Bouw- en woonrijp maken

Bent u op zoek naar een partij die het bouwterrein bouwrijp kan maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van een kantorenpark of nieuwbouwwijk? Zodat de bouwer straks direct de schop in de grond kan steken? BK ingenieurs heeft alle expertise in huis om de grond bouwrijp te maken, oftewel schoon, vrij van obstakels en voorzien van de gewenste (nuts)voorzieningen. Het slopen van bijvoorbeeld een oude woning of schuur en het verwijderen van bomen en struiken valt onder bouwrijp maken. In het geval de grond bovendien verontreinigd is, zetten we daar onze specialisten van vakteam bodem op. Zo houden we de lijnen kort en de planning strak.

Woonrijp maken door inrichten van bouwlocatie

Woonrijp maken van een nieuwbouwwijk of industrieterrein gaat vooraf aan het daadwerkelijke gebruik van de bouwlocatie. In de fase van woonrijp maken, wordt openbare ruimte rondom de nieuwe bouwwerken afgewerkt en de infrastructuur aangelegd. U kunt daarbij denken aan de aanleg van de bestrating en beplanting, maar ook aan de plaatsing van straatmeubilair (banken, afvalbakken, lantaarnpalen) en kunstwerken (loopbruggen, fietstunnels).

Wat is wijsheid?

In de praktijk blijkt dat in een groot aantal gevallen de aangekochte bouwgrond als bouwrijp wordt verkocht. In dit geval is het handig u te laten adviseren of dit daadwerkelijk het geval is. Als tijdens het bouwproces namelijk blijkt dat de te bebouwen grond niet bouwrijp is, leidt dat tot vertraging en oplopende kosten. Neem in dat geval vroegtijdig contact op met het bouwbedrijf dat voor u gaat bouwen. Zij kunnen u haarfijn uitleggen aan welke eisen de bouwgrond moet voldoen.