Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

RAW-bestek zorgt voor duidelijkheid voor alle partijen

De traditionele manier van aanbesteden met RAW-bestek wordt nog steeds veelvuldig toegepast in de GWW-sector. Bij deze manier van aanbesteden wordt in een bestek vastgelegd wat de gewenste oplossing is. De beschrijving en tekeningen zijn vervolgens leidend voor de werkzaamheden van de aannemer. BK ingenieurs begeleidt u graag vanaf het allereerste begin met het opstellen van een RAW-bestek. En ook tijdens de uitvoering van een RAW-contract zijn wij u graag van dienst!

RAW-bestek legt verantwoordelijkheden vast

In het RAW-bestek staat het raamwerk van de opdracht beschreven. Het dient als basis voor de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. In het bestek zijn onder andere vastgelegd de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s van beide partijen. RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Een RAW-bestek kenmerkt zich onder andere door inzage in de resultaatverplichtingen, hoeveelheden, de betaling van het werk, de productiegebonden kosten en de niet-productiegebonden kosten.

RAW-besteksystematiek voor contracten in de GWW

Waar wordt samengewerkt, moeten zaken worden vastgelegd. Voor contracten in de GWW wordt de RAW-besteksystematiek nog veelvuldig toegepast. De juridische, administratieve en technische voorwaarden uit deze systematiek dienen als basis voor het maken van bestekken voor infrastructurele projecten. Sinds 1987 is kennisplatform CROW de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van deze systematiek. In de RAW bestekteksten zijn overigens ook opgenomen de duurzaamheidscriteria waar aannemers uit de GWW-sector aan moeten voldoen.