Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

Reconstructie en herinrichting openbare ruimte vraagt om veel ervaring

Op het gebied van de herinrichting van de openbare ruimte en het voorbereiden van de reconstructie van bijvoorbeeld wegen heeft BK ingenieurs veel ervaring. Zowel met grote reconstructies als met kleinschalige onderhoudswerkzaamheden. Of het nu gaat om een herinrichting van een stadscentrum, de reconstructie van een weg, rotonde of kruispunt, de revitalisering van de infrastructuur van een bedrijventerrein of de aanleg van een nieuwe weg. Op alle gebieden kunnen wij u ondersteunen of volledig ontzorgen.

Vanaf het allereerste initiatief

BK ingenieurs onderzoekt, bereidt voor en begeleidt projecten vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase. Wij brengen de mogelijkheden helder en overzichtelijk in kaart, zodat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens de voorbereiding, uitvoering en beheer van het project.

U kunt ons inschakelen voor de volgende werkzaamheden:

  • Uitvoeren van diverse voorbereidende onderzoeken
  • Inmeten van de huidige situatie
  • Inpassen van de ondergrondse infrastructuur,
  • Aanleg en vervangen van de riolering
  • Advies over financiële aspecten die bij project komen kijken
  • Advies over vergunningenmanagement
  • Maken van verkeerskundige ontwerpen, bijvoorbeeld bij reconstructie van een weg
  • Maken en begeleiden van technische tekeningen
  • Opstellen van het contract of vraagspecificatie

Directievoering en toezicht herinrichting openbare ruimte

Vanaf de aanbestedingsprocedure tot en met de uitvoeringsfase kunnen wij het werk voor u begeleiden. Zowel op traditionele wijze via directievoering en toezicht als via een geïntegreerd contract waarbij verschillende partijen zijn betrokken. Afhankelijk van de overeengekomen werkzaamheden kunnen wij u ook alleen op onderdelen ondersteunen en adviseren.