Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

Sloopwerk en infrastructuur

Circulair slopen van gebouwen is een van de belangrijkste noviteiten op het gebied van slopen. Juist omdat er in de sloop- en bouwsector veel materiaal vrijkomt en wordt toegepast is kennis over deze manier van slopen een must. Circulair slopen ondersteunt en versterkt de ambitie van de overheid en opdrachtgevers in het nastreven van een circulaire economie. Bij circulair slopen van gebouwen kunt u denken aan een situatie waarin het  hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, producten en materialen wordt geoptimaliseerd. Ook BK ingenieurs houdt zich bezig met circulair slopen.

Begeleiden van circulaire sloopprojecten vraagt om samenwerking

Als het gaat om directievoering en toezicht van sloopprojecten zijn wij graag uw partner. Wij coördineren het hele sloopproject voor onze opdrachtgever en hebben korte lijnen met de sloper. Mede dankzij onze betrokkenheid bij diverse regionale en landelijke projecten, weten wij op welke locatie welke materialen vrijkomen. Op deze wijze kunnen wij een inschatting maken van de materialen die bij een renovatie van een gebouw kunnen worden hergebruikt. Daar nemen we ook de andere sloopprojecten van onze opdrachtgevers in mee. In al deze gevallen wordt bekeken of materialen kunnen worden hergebruikt.

Milieueffecten sloop ook belangrijk

De doelstelling van circulair slopen is het maximaliseren van het hoogwaardig hergebruik van bruikbare materialen die zijn vrijgekomen bij de renovatie of sloop van gebouwen. De essentie is dat deze materialen op verantwoorde wijze weer als bouwstoffen worden ingezet. Gedurende het hele proces fungeren wij als spin in het web en houden we ook rekening met de eventuele milieueffecten zoals de invloed op bijvoorbeeld flora en fauna die de sloop met zich meebrengt.