Projecten

Advies- en ingenieursdiensten op maat. BK ingenieurs is uw partner.

Advies- en ingenieursdiensten op maat.

Als allround advies- en ingenieursbureau is BK ingenieurs praktisch georganiseerd en strategisch inzetbaar. We bieden diensten aan op het gebied van bodem, asbest, vergunningenmanagement, civiele techniek, arbo, veiligheidjuridisch advies, omgevingsmanagement, geluid en trillingen, sportaccommodaties, et cetera. Daarnaast is BK in staat om projectmanagement te verzorgen,vastgoed te beheren en diverse opleidingen te verzorgen binnen het vakgebied.

"Samen werken aan morgen"

Asbestcalamiteit?

Bij brand en andere calamiteiten is snel handelen belangrijk. Wij staan zeven dagen in de week voor u klaar om adequaat te handelen en voor de veiligheid van iedereen te zorgen. Calamiteitendienst 24/7: bel 06-20160002. Lees meer.

 

Contact

Neem contact op of bezoek één van onze vestigingen.

Contact

Relatiemagazine

Wilt u het relatiemagazine ontvangen?
Schrijf u nu in!BK Opleidingen

Lees meer

Kies een dienst:

BK arbo & veiligheid

Diensten

 • Omgevingsmanagement
 • Certificeringsbegeleiding
 • Veiligheidskundige begeleiding/ ondersteuning Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu
BK opleidingen

Diensten

 • Opleidingen op de het gebied van veiligheid, asbest, verontreinigde grond, bedrijfshulpverlening en milieu
BK bodem

Diensten

 • Partijkeuringen grond
 • Grondstromen coördinatie
 • (water) bodemonderzoek
 • Sanering, nazorg en milieukundige begeleiding
BK bouw- & milieuadvies

Diensten

 • Bouwbesluittoets bouwfysische aspecten bij nieuwbouw, renovatie en (monumentale) herbestemming
 • Opleveringsmetingen
 • Advies- en meetprogramma's bij de ontwikkeling van nieuwe (bouw)producten
 • Trillingsmonitoring
 • Geluidmetingen
 • Prognose geluid
 • Juridisch advies bij handhavingstrajecten
 • Aanvragen bouw en milieuvergunningen
 • Technische bouw en milieuadvies
BK civiel & sport

Diensten

 • Tendermanagement en uitvoeringsbegeleiding op basis van UAV-gc 2005
 • Landmeetkunde
 • Adviezen op het gebied van de GWW-sector
BK asbest & vastgoed

Diensten

 • Asbestinventarisaties volgens SC 540
 • Opstellen kostenraming en begeleiding asbestsaneringen
 • Asbestkundig advies
 • EPC-berekeningen
BK professionals

Diensten

 • (Projectmatige) detachering binnen de Bouw, Civiel, Milieukunde, Werktuigbouwkunde, Elektro- en Installatietechniek
 • Het werven, selecteren en bemiddelen van vaste technische functies
BK projectmanagement

Diensten

 • Projectmanagement
 • Risicodragend participeren
 • Projectleiding ruimtelijk fysieke en multidisciplinaire projecten

Laatste nieuws

Onze doelgroepen:

Aannemerij

BK ingenieurs is de juiste partner voor GWW-aannemers, bouwende aannemers en grondbanken. We onderzoeken, adviseren en begeleiden bij aanleg, sloop, kabel- en leidingwerk en keuren van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Projectontwikkeling

De ontwikkeling van kwalitatief goede bedrijfspanden en woningen kent diverse knelpunten. BK ingenieurs helpt u als projectontwikkelaar of woningcorporatie bij het aangaan van deze uitdagingen.

Overheid

Als overheidsinstantie moet u toezicht houden op regelgeving. Ook het vergunningstraject behoort tot uw taken. Schakel BK ingenieurs in als onafhankelijke partner op dit gebied.

Industrie

Opkomst van nieuwe markten, grondstoffenschaarste en strengere Arbo- en milieuwetgeving. Dit zijn slechts enkele uitdagingen waarmee de industriesector te maken heeft. BK ingenieurs is uw partner.

Overige sectoren

Actief bij een onderwijsinstelling, nutsbedrijf, zorginstelling of VVE? Of bent u particulier? BK ingenieurs helpt u bij vergunningen, milieuadvies, planmatig of projectmatig onderhoud of vastgoedbeheer.

Kies een dienst