Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheid

Arbo & veiligheid

Een veilige werkomgeving is essentieel. Om te blijven voldoen aan uw Arbo-verplichtingen hoeft u gelukkig niet alle kennis zelf in huis te hebben. Onze veiligheidskundig medewerkers zijn er om u te ondersteunen met advies en opleiding om op een praktische manier aan arbowetgeving en normen te voldoen. U kunt rekenen op de kennis en capaciteit van BK ingenieurs. Wij zijn specialist op het gebied van risico-inventarisaties, veiligheid op de werkvloer, Arbowet- en regelgeving en omgevingsmanagement. Maak kennis met onze praktische aanpak die u helpt uw organisatie te verbeteren.

Bewustwording

Wil een organisatie zich verbeteren, dan is alleen een rapport, plan van aanpak of draaiboek niet voldoende. Een verbeterproces heeft meer kans van slagen als duidelijk is wat uw wensen en doelen zijn. Het gaat ook om bewustwording. Onze adviseurs zijn zelf actief in de praktijk en zijn stuk voor stuk opgeleid als trainers. Zij helpen om de voorgestelde verbeteringen door te voeren in de organisatie en te borgen. Zij trainen uw medewerkers, leiden hun leidinggevenden op en geven voorlichting aan het management. Zij staan u terzijde met helder advies, voorlichting op maat, duidelijke werkinstructies en opleiding en training.

Eén aanspreekpunt

Wij geloven in heldere communicatie en korte lijnen. U hebt tijdens het gehele project te maken met één vaste contactpersoon. Wel zo overzichtelijk. Deze adviseur doet het werk niet alleen, maar beschikt over het gehele potentieel van BK ingenieurs.

Maatwerk

Iedere organisatie heeft eigen wensen en doelen, elk project is maatwerk. Of het nu gaat om een (her)certificering of (veiligheidskundige) projectbegeleiding van een complex en risicovol project. Dat doen we ook. Voor bodem, bouw en industrie en project- en V&G-coördinatie zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase.

Wij verzorgen voor onder andere overheden, projectontwikkelaars en uitvoerende partijen de veiligheidskundige begeleiding, het veiligheidskundig toezicht en omgevingsmanagement bij multidisciplinaire projecten in de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de industrie.

Onafhankelijk

Uiteraard zijn uw gegevens in veilige handen. Wij lichten op uw verzoek uw bedrijf of project door op veiligheidseisen en werkprocessen. Wij adviseren u over vergunningen en certificeringen en stellen desgewenst uw plannen op of beoordelen deze. Onafhankelijk en integer behartigen wij uw belangen.

Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we uw wensen en doelen vast. Wanneer voor beide partijen duidelijk is wat de huidige situatie is ten opzichte van de gestelde doelen, stellen wij offerte voor u op. Na opdracht werken wij samen aan het project en zetten we stappen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Onze veiligheidskundige medewerkers maken een risicoanalyse van uw onderneming en leggen dit vast in een risico inventarisatie (RI&E). Op grond hiervan maken zij een plan van aanpak. Zij ondersteunen u bij de implementatie van het plan van aanpak voor het terugdringen van risico’s en het verbeteren van de veiligheid. Er volgt een terugkoppeling met eventuele opmerkingen. vervolgens zien wij erop toe dat de veranderingen geborgd worden in de organisatie. Eventueel volgt een (interne) audit. Certificering bereiken of in stand houden kan als eindresultaat een doel zijn, maar is meestal een logisch gevolg van de doorgevoerde verbeteringen.

Wilt u een optimaal advies? Ik kom graag vrijblijvend bij u langs.

Dennis Elbers

Vakteammanager arbo & veiligheid

Shape Created with Sketch. 088 - 321 26 04

[email protected]

Wilt u een optimaal advies? Ik kom graag vrijblijvend bij u langs.

Dennis Elbers

Vakteammanager arbo & veiligheid

Shape Created with Sketch. 088 - 321 26 04

[email protected]

Gerelateerde projecten

Project

Westergasfabriek

BK ingenieurs pionierde van 2000 tot 2006 bij de sanering van het Westergasfabrieksterrein. Ook nu…

Lees meer

Project

Totaalsloop gebouwen voormalig datacenter Rabobank

In juni 2020 wil BPD gaan bouwen. BK ingenieurs zorgt dat de sloop op tijd gereed is.

Lees meer

Project

Voorbereiding renovatie kunstgrasvelden Utrecht

Op zes sportparken in Utrecht zijn de zeven kunstgrasvelden aan vervanging toe. In verband met de…

Lees meer