DTM, verhardingsonderzoek, digitaal terrein model

Digitaal Terrein Model en verhardingsonderzoek

22 september 2017

Reym, gespecialiseerd in industriële reiniging, kreeg van Gasunie opdracht voor het reinigen van leidingen. Zowel de binnenkant als de buitenkant van de leidingen moeten worden schoongemaakt. Bij het opslaan en reinigen van deze leidingen bestaat de kans dat er vervuiling vrijkomt. Om te voorkomen dat deze vervuiling in de grond terechtkomt en bodemverontreiniging veroorzaakt, moeten de vloeren van de opslag zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding.

Vraag van de opdrachtgever

Reym benaderde BK ingenieurs met het verzoek om tekeningen te maken van de bedrijfsruimten, contracten op te stellen en te adviseren bij de aanbesteding.

Wat hebben wij gedaan

BK ingenieurs maakte na het inmeten van de bedrijfsterreinen in Veendam en Farmsum een Digitaal Terrein Model (DTM) en verrichtte een verhardingsonderzoek. Tijdens de ontwerpfase volgden de VO- en DO-tekeningen en een verhardingsadvies. Voor het ontwerpen van twee betonbakken coördineerde BK de constructiewerkzaamheden. Op dit moment loopt de onderhandse aanbesteding naar het verkrijgen van een geschikte aannemer.  

Terug naar overzicht

Kies een dienst