Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Certificeringsbegeleiding, hoezo?

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor een gecertificeerde onderaannemer. De certificering geeft namelijk aan dat de zorg voor kwaliteit, milieu, arbo & veiligheid en verantwoord ondernemen bij dat bedrijf goed geregeld is. De certificering van personen of bedrijven toont aan dat aan bepaalde kwalificaties is voldaan.

Een certificeringstraject draagt ook bij aan het structureren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Als u zich als bedrijf of onderaannemer afvraagt hoe u het certificeringstraject kunt bewandelen, neem dan vrijblijvend contact op met BK ingenieurs. Met certificeringsbegeleiding hebben wij veel ervaring. Wij helpen u graag verder!

Certificeringsbegeleiding door BK ingenieurs

BK ingenieurs assisteert uw bedrijf bij het verkrijgen van nieuwe certificeringen en het in stand houden van bestaande certificeringen. Voorafgaand aan het behalen van een nieuwe certificering dient een werkwijze te worden geïntroduceerd, die voldoet aan de eisen van de betreffende norm. De werkwijze wordt vastgelegd in het handboek. Het handboek en de werkwijze worden in overleg met de opdrachtgever opgesteld en geïmplementeerd. Onder werkzaamheden ten behoeve van het in stand houden van certificeringen wordt onder andere verstaan het uitvoeren van interne audits. Daarnaast zijn het aanpassen van systemen aan gewijzigde normen, het uitvoeren van oorzaakanalyses en het opstellen van verslagen van directiebeoordelingen veel voorkomende activiteiten.

Welke certificeringen?

Naast het verkrijgen van certificeringen moeten certificeringen ook in stand worden gehouden. Wij verzorgen certificering op het gebied van:

 • Kwaliteit & Milieu
 • Arbo & Veiligheid
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij hebben een ruime ervaring met certificering op het gebied van:

 • VCA (veiligheid checklist aannemers)
 • ISO 9001 (kwaliteitssysteem)
 • ISO 14001 (milieumanagementsysteem)
 • MVO prestatieladder (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • CO2 prestatieladder
 • BRL 6000 (milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen)
 • BRL 7000 (uitvoering van (water)bodemsaneringen)
 • BRL 7500 (bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie)
 • BRL 9335 (productencertificaat grond)
 • BRL 2506 (recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken)