Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Veiligheids- en gezondheidsplannen

Het V&G-plan staat voor een Veiligheids- en Gezondheidsplan. In het geval van bijzondere risico’s zoals sterk verontreinigde grond, bent u verplicht om volgens het Arbobesluit een V&G-plan op te stellen. Het V&G-plan bestaat uit zowel ontwerp- als uitvoeringselementen. BK ingenieurs helpt u daar graag bij. Ook als het gaat om het beoordelen van een bestaand V&G-plan door een van onze veiligheidskundigen.

Veiligheidskundigen werken nauw samen

BK biedt professionele ondersteuning bij het op peil brengen en houden van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Onze adviseurs zijn specialisten op het gebied van veiligheid, gezondheid, omgevingsmanagement en certificeringen. Zij werken nauw met elkaar samen, maar ook met andere vakgebieden binnen BK ingenieurs.

Veiligheids- en Gezondheidsplan bepaalt veiligheidsklasse

Een van de vaste onderdelen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan is het vaststellen van de veiligheidsklasse van de uit te voeren sanering. De resultaten van het verkennend en/of nader bodemonderzoek dienen daartoe tot input. Op deze manier bepalen we de toxiciteit klasse (T-klasse) en flammability klasse (F-klasse). De criteria voor het vaststellen van de T- en F-klasse zijn opgenomen in de CROW-Publicatie 400. Dat geldt ook voor de te nemen maatregelen op het gebied van veiligheid. Een veiligheidskundige bepaalt uiteindelijke de definitieve veiligheidsklasse.

Deskundig leidinggevende projecten (DLP) verantwoordelijk voor uitvoering taken

Na het opstellen en goedkeuren van het V&G-plan draagt de veiligheidskundige zijn taken over aan de DLP (deskundig leidinggevende projecten). Hij/zij is er vervolgens verantwoordelijk voor dat de in het V&G-plan beschreven werkwijze wordt nagekomen. De DLP legt ook alle meetresultaten en andere bijzonderheden vast in het logboek. De veiligheidskundige blijft langs de zijlijn betrokken als adviseur.