Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Landelijk Asbest Volg Systeem

Sinds 2017 is het voor inventariseerders en saneerders verplicht om alle werkzaamheden binnen de asbestketen vast te leggen in de webapplicatie LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem). Het LAVS is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest gevolgd en geregistreerd kan worden door de verschillende ketenpartijen. De gegevens uit de asbestinventarisatie voeren wij in LAVS in.

LAVS zorgt ervoor dat opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars en toezichthouders over dezelfde informatie beschikken. Opdrachtgevers kunnen in het LAVS alleen gecertificeerde inventariseerders en verwijderaars opdrachten geven. In het LAVS is alle informatie van een project toegankelijk voor alleen de betrokken partijen van dat project. Het LAVS bewaart de informatie om eventueel in de toekomst te gebruiken.