Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Quickscan

Een quickscan naar de aanwezigheid van asbest passen we toe wanneer een vastgoedeigenaar een indicatie wil hebben van de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het pand. Met een quickscan stellen we op basis van een checklist in grote lijnen vast of er wel of geen asbest in een gebouw aanwezig is. Het is een indicatief onderzoek dat snel uitvoerbaar is en waarvan het rapport snel leverbaar is. Een quickscan is een visuele inspectie met eventuele materiaalmonstername ten behoeve van analyse door een laboratorium. Het uitvoeren van een quickscan valt niet onder het certificaat. De rapportage is daardoor niet geschikt voor het doen van een sloopmelding of als risicobeoordeling.