Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Bodemsanering onder milieukundige begeleiding

De bodem is op allerlei plaatsen in Nederland ernstig vervuild. Wonen, werken en recreëren op vervuilde grond brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. BK ingenieurs biedt milieukundige begeleiding aan, verzorgt een BUS-melding of dient een saneringsplan voor u in. Het proces van de bodemsanering nemen wij u vervolgens volledig uit handen, waarbij we samenwerken met erkende partijen.

U kunt daarbij denken aan bodemsaneringslocaties als:

  • voormalige stortplaatsen waarin zich giftige chemicaliën bevinden;
  • oude stadskernen met diverse lagen stadsafval waarop gebouwd is;
  • de met onder andere zware metalen vervuilde bodem van voormalige gasfabrieken;
  • vervuilde landbouwgrond door langdurig gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • vervuilde bouwgrond met bijvoorbeeld asbest.

Bodemsanering kent drie fases

Voorbereiding

Wat is de gewenste aanpak? Deze bepalen wij in overleg met opdrachtgever en het bevoegd gezag. De voor- en nadelen van verschillende manieren om de bodem te saneren worden besproken. Denk aan isolatie, afgraven of in-situsaneringen, bijvoorbeeld met behulp van bacteriën. Hieruit volgt uiteindelijk een saneringsplan.

Uitvoering

In deze fase vinden de saneringswerkzaamheden plaats. Denk aan het afgraven van de grond, het onttrekken en zuiveren van het grondwater, het aanbrengen van de isolatielaag en in een aantal gevallen het inbrengen van bacteriën in de grond. Tijdens de uitvoering houdt de milieukundige begeleider de kwaliteit van de grond en het verplaatsen van de grond nauwlettend in de gaten.

Controle en evaluatie

In deze fase wordt samen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag bekeken of de beoogde doelstelling is behaald. Deze controle kan ook tijdens de sanering plaatsvinden.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

BK ingenieurs, bodemonderzoek, gevaarlijke stoffen, verontreiniging, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, Sportpark Oostzanerwerf

Project

Sanering op het sportpark

Tijdens graafwerkzaamheden op Sportpark Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord ontstond het vermoeden van…

Lees meer
foto door Marc Brink. Wilbert van Pampus, projectleider bij BK ingenieurs

Project

Overhoeks: nu puzzelen, straks genieten

Poeltjes, gras en mos. Meer was er niet te zien op de noordelijke IJ-oever van het voormalige…

Lees meer
BOLD, BK ingenieurs, Overhoeks, tabel met hoeveelheden

Project

Kavel 5 BOLD, Overhoeks Amsterdam

In opdracht van ontwikkelaar VORM verzorgde BK ingenieurs de saneringsbegeleiding en grondstromen…

Lees meer
De grote zeesluis in IJmuiden bij zonsopkomst. Foto: Marc Brink, BK ingenieurs

Project

Grote Zeesluis IJmuiden

Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden, pal voor onze neus, bouwen ze aan de nieuwe grote…

Lees meer