Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Bodemsanering onder milieukundige begeleiding

De bodem is op allerlei plaatsen in Nederland ernstig vervuild. U kunt daarbij denken aan:

  • voormalige stortplaatsen (giftige chemicaliën)
  • oude stadskernen (diverse lagen stadsafval waar op gebouwd is)
  • de bodem van voormalige gasfabrieken (onder andere zware metalen)
  • vervuilde landbouwgrond (bestrijdingsmiddelen)
  • vervuilde bouwgrond (asbest)

Wonen, werken en recreëren op vervuilde grond brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

BK ingenieurs biedt milieukundige begeleiding aan, verzorgt een BUS-melding of dient een saneringsplan voor u in Het proces van de bodemsanering nemen wij u vervolgens volledig uit handen, waarbij we samenwerken met erkende partijen.

Bodemsanering kent drie fases

Voorbereiding

Wat is de gewenste aanpak? Deze bepalen wij in overleg met opdrachtgever en het bevoegd gezag. De voor- en nadelen van verschillende manieren om de bodem te saneren worden besproken. Denk aan isolatie, afgraven of in-situsaneringen (met behulp van bacteriën). Hieruit volgt uiteindelijk een saneringsplan.

Uitvoering

In deze fase vinden de saneringswerkzaamheden plaats. Denk aan het afgraven van de grond, het onttrekken en zuiveren van het grondwater, het aanbrengen van de isolatielaag en in een aantal gevallen het inbrengen van bacteriën in de grond.

Controle en evaluatie

In deze fase wordt samen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag bekeken of de beoogde doelstelling is behaald. Deze controle kan ook tijdens de sanering plaatsvinden.