Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Vergunningenmanagement

BK ingenieurs begeleidt bedrijven bij het gehele vergunningentraject. Dat begint meestal met een vooroverleg met de vergunningverlenende instantie. Daarna volgt het opstellen van de aanvraag en het uitvoeren van de benodigde technische onderzoeken zoals geluid, bodem, externe veiligheid, ruimtelijke onderbouwing, bouwfysica et cetera.

Stilstaan bij het aanvragen van vergunning is voor veel ondernemers onbekend terrein. Ondernemers hebben vaak grootste plannen en zijn bevlogen. Toch is het belangrijk om tijdig de benodigde vergunningen aan te vragen voor bijvoorbeeld milieu, ruimtelijk ordening, bouwen, water, ontgrondingen et cetera. Het is daarbij zaak dit strategisch aan te pakken.

Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Wij zorgen ervoor dat het gehele vergunningentraject geolied verloopt door een nauwe samenwerking met de vergunningverlenende instantie. Als er dan aan het einde van een dergelijk traject toch nog sprake is van een meningsverschil, dan verzorgen wij het bezwaar en beroep.

U kunt Klaas Romijn benaderen voor het gehele vergunningenmanagement, maar ook advies en bijstand in het woud van vergunningenland is aan hem toevertrouwd. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.