Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

Wat is landmeten, of landmeetkunde?

Landmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en een (d)GPS. Maar een landmeter houdt zich niet alleen bezig met het meten. Hij benoemt ook datgene wat hij meet. Daarom is landmeten voor een gedeelte ook het beschrijven van topografie. Of het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatie. 

BK ingenieurs heeft zelf landmeters in dienst. Onze landmeetploeg bestaat uit zeer ervaren landmeters met ieder hun eigen specialisme. Daar profiteert u van, want al onze landmeters

 • zijn B-medisch gekeurd; zij mogen werkzaamheden uitvoeren binnen een saneringsgebied.
 • kunnen op zowel de ouderwetse ‘handmatige’ manier als met hulp van de moderne technieken metingen verrichten, waardoor ze op ieder project inzetbaar zijn;
 • zijn breed georiënteerd en ervaren. Zij denken met elke opdrachtgever mee;
 • hebben adviseurs van BK ingenieurs achter zich, die u op basis van de metingen direct adviseren;
 • zijn flexibel en direct inzetbaar, zodat u verder kunt met het project.

Wat doen de landmeters onder andere?

U kunt onze landmeters inhuren voor allerlei meetklussen. Onder andere:

 • inmeten/uitzetten van terreinen ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen;
 • inmeten/uitzetten van GWW-werken bijvoorbeeld voor grondwerk en ondergrondse infrastructuur;
 • inmeten van palen na totaalsloop (palenplannen);
 • inmeten van depots ten behoeve van kuberingen of vanwege wetgeving;
 • uitvoeren van nauwkeurige deformatiemetingen;
 • inmeten/uitzetten van peilbuizen bij bijvoorbeeld milieukundig bodemonderzoek;
 • … en nog vele zaken meer. Informeert u vooral even, wij nemen uw twijfel graag weg!

Moderne landmeetapparatuur

Onze landmeters hebben moderne apparatuur tot hun beschikking voor het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden. Zoals total-stations, een (d)GPS-systeem en een waterpastoestel voor nauwkeurige deformatiemetingen.

Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid voeren onze landmeters de werkzaamheden uit met:

 • Leica One man station TRCP1203; nauwkeurigheid plus en minus 0.01m
 • TOPCON One man station GT-505 (optie tot hybride met GPS); nauwkeurigheid plus en minus 0.01m
 • TOPCON Hiper SR (GPS/Glonass); nauwkeurigheid plus en minus 0.02m
 • Leica waterpastoestel NA724; nauwkeurigheid plus en minus 0.001m
 • Leica deformatiemeter DL-502; nauwkeurigheid plus en minus 0.0005m
 • Leica Rugby 100LR lange-afstandsconstructielaser; nauwkeurigheid plus en minus 0.0015m per 30m

Uitwerking

Onze meetgegevens kunnen we kaal bij u aanleveren. Of u kiest voor een compleet product. We zetten dan de gemeten data om in overzichtstekeningen in 2D of 3D. Dit kan bijvoorbeeld zijn een grondbalans of een digitaal terreinmodel. Hiervoor gebruiken we Auto-CAD en/of Civil 3D.

De overzichtstekening toont waarheidsgetrouw de bestaande situatie. Alle ingemeten objecten zijn op deze tekening weergegeven. Deze inmeettekening bieden wij u in enkelvoud op papier ter toetsing aan. In de definitieve tekening verwerken wij uw eventuele opmerkingen. Deze ontvangt u in enkelvoud op papier en per e-mail digitaal in DXF- en/of DGN-formaat.

Planning en tijdsduur

Onze landmeters voeren de inmeting in overleg met de u uit. Aansluitend zorgen zij voor de uitwerking van de gegevens. Over het algemeen kunnen zij binnen vijf werkdagen beginnen met de klus. Bij spoedklussen is even bellen meestal het handigst. Belt u dan 088 321 25 20 en vraagt u naar de landmeetploeg.