Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

RAW-bestek zorgt voor duidelijkheid voor alle partijen

De GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) maakt nog veelvuldig gebruik van de traditionele manier van aanbesteden met een RAW-bestek. In een RAW-bestek leggen we het gewenste raamwerk van de werkzaamheden vast. De beschrijving en tekeningen zijn vervolgens leidend voor de werkzaamheden van de aannemer. BK ingenieurs begeleidt u vanaf het allereerste begin met het opstellen van een RAW-bestek. En ook tijdens de uitvoering van een RAW-contract zijn wij u graag van dienst!

RAW-bestek legt verantwoordelijkheden vast

In het RAW-bestek staat het raamwerk van de opdracht beschreven. RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Het dient als basis voor de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. In het bestek zijn onder andere vastgelegd de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s van beide partijen. Een RAW-bestek kenmerkt zich onder andere door inzage in de resultaatverplichtingen, hoeveelheden, de betaling van het werk, de productiegebonden kosten en de niet-productiegebonden kosten.

Bestektekeningen

Onlosmakelijk verbonden aan het bestek zijn de bestektekeningen. Onze tekenaars stellen deze met de grootste zorg op. Een bestektekening vormt samen met het bestek de basis voor een contract tussen opdrachtgever en aannemer. Alle relevante gegevens die nodig zijn bij het bouwproces komen in bestektekeningen, zoals plattegronden en doorsneden.

RAW-besteksystematiek voor (raam)contracten in de GWW

Waar wordt samengewerkt, moeten zaken worden vastgelegd. Voor (raam)contracten in de GWW wordt de RAW-besteksystematiek nog veelvuldig toegepast. De juridische, administratieve en technische voorwaarden uit deze systematiek dienen als basis voor het maken van bestekken voor infrastructurele projecten. Sinds 1987 is kennisplatform CROW de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van deze systematiek. In de RAW bestekteksten zijn overigens ook de duurzaamheidscriteria opgenomen waar aannemers uit de GWW-sector aan moeten voldoen.